สัดกลับมาจากญี่ปุ่นมึงเป็นงี้เลยหรอไปโดนอะไรมาว่ะ#รู้สึกเสียวตูดด (ที่ The Volcano)

สัดกลับมาจากญี่ปุ่นมึงเป็นงี้เลยหรอไปโดนอะไรมาว่ะ#รู้สึกเสียวตูดด (ที่ The Volcano)